Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

Cập nhật lần cuối: 11/07/2023

Chào mừng bạn đến với (Tên Website của bạn). Chính Sách Bảo Mật này giúp bạn hiểu thông tin nào chúng tôi thu thập, lý do thu thập và chúng tôi sử dụng thông tin đó như thế nào.

1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin theo các cách sau:

  • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Ví dụ, khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin nhất định bao gồm thông tin liên hệ như tên, địa chỉ email, v.v.
  • Thông tin chúng tôi nhận từ việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các dịch vụ mà bạn sử dụng và cách bạn sử dụng chúng.

2. Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Thu Thập Như Thế Nào

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập từ dịch vụ của chúng tôi để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải tiến chúng, và để phát triển dịch vụ mới.

3. Thông Tin Chúng Tôi Chia Sẻ

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức và cá nhân trừ khi một trong những trường hợp sau đây xảy ra:

  • Vì lý do pháp lý: Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân nếu chúng tôi tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo quản hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết để đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu chính phủ thi hành có hiệu lực.

4. Trách Nhiệm Đối Với Nội Dung

Là một nhà cung cấp dịch vụ, (Tên Website của bạn) cho phép người dùng tải video từ các nền tảng media khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi không kiểm soát nội dung của những video này và không yêu cầu quyền sở hữu đối với chúng. Những video bạn tải về không được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi và chúng tôi không giữ bản sao của các video đã tải xuống.

Tất cả video được tải xuống đều tại rủi ro của người dùng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào trong quá trình tải xuống hoặc sử dụng những video này. Người dùng có trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và các quyền pháp lý khác có liên quan.

5. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật Của Chúng Tôi

Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi có thể thay đổi từ thời gian này sang thời gian khác. Chúng tôi sẽ đăng mọi thay đổi chính sách bảo mật trên trang này và, nếu các thay đổi đáng kể, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn.

6. Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại đây.